Sửa đổi mức thu, nộp phí công chứng
 

Sửa đổi mức thu, nộp phí công chứng

(PLO)-Liên bộ Tài chính, Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

Theo đó, bổ sung các quy định mới sau: mức phí công chứng bản dịch 50.000 đồng/trang được quy định đối với bản dịch thứ nhất; trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ hai trở lên thu 5000 đồng/trang đối với trang thứ nhất và trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 3000 đồng/trang nhưng mức tối đa không quá 200.000 đồng/bản (quy định hiện hành quy định không quá 100.000 đồng/bản).
Mức phí chứng thực bản sao từ bản chính là 2000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa cũng không quá 200.000 đồng/bản. Riêng phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được quy định là 10.000 đồng/trường hợp.
Ngoài ra, Thông tư liên tịch này cũng điều chỉnh một số mức phí công chứng khác, trong đó, phí công chứng hợp đồng ủy quyền và phí công chứng di chúc đều là 50.000 đồng/trường hợp (trước đây là 40.000 đồng/trường hợp); phí công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch là 25.000 đồng/trường hợp (trước đây là 20.000 đồng/trường hợp).

Các bài viết khác