Thu phí phải tính đến thu nhập của người dân
 

Thu phí phải tính đến thu nhập của người dân

(PLO) - “Thủ tục thu, nộp phí, lệ phí quá phức tạp, 1 quả trứng phải “đếm ra đếm vào” 14 lần để thu phí là “chết dân” nên xây dựng dự thảo Luật phí, lệ phí là tổng rà soát về mục, loại và thủ tục, trình tự thu nộp phí, lệ phí.” Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu khi UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật phí, lệ phí tại phiên họp thứ 40 khai mạc sáng nay – 10/8.

Đa số thành viên UBTVQH đều nhấn mạnh, phải qui định rõ để phân biệt “phí và giá dịch vụ”. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, những khoản thu liên quan đến cơ quan Nhà nước, dịch vụ do Nhà nước cung cấp thì mức thu phải “tính đến thu nhập của người dân”, còn các khoản là giá dịch vụ thì “phải thu đủ, nhưng có những trường hợp được miễn, giảm”. 
Theo bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, dự thảo Luật cần “làm rõ để người dân hiểu các khoản phí thu được sẽ đưa vào phúc lợi, Nhà nước quản chặt và không theo cơ chế thị trường”.
UBTVQH cũng quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí vì danh mục đã phức tạp, thủ tục thu, nộp lại rườm rà, ảnh hưởng đến toàn dân.
Bà Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cùng với danh mục các khoản phí và lệ phí cụ thể thì dự thảo Luật phải qui định được thủ tục nộp phí, lệ phí phải đơn giản, có rà soát thường xuyên.
Trong dự thảo Luật trình UBTVQH lần này đã bãi bỏ 05 khoản phí, (trong đó có phí thi hành án dân sự và phí thực hiện ủy thác Tư pháp về dân sự) và 06 khoản lệ phí (có lệ phí cấp phiếu lý lịch Tư pháp); chuyển sang giá 04 khoản phí, bổ sung 06 khoản phí và sửa tên 03 khoản phí cho phù hợp. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, sẽ tiếp tục rà soát và dự kiến tiếp tục chuyển sang giá 05 khoản phí nữa./.